Hedefimiz

Sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, kendimizi geliştirmek, müşteri beklentilerini karşılamak,
taahhüdümüz altında olan işleri zamanında ve standartlara uygun tamamlamaktır.

İş Güvenlik Politikamız

Tüm çalışanlarımızın İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak,
Koruyucu araç ve gereçlerin temin edilmesi ve kullandırılmasını sağlamak,
Olabilecek iş kazalarını tespit etmek ve risk analizlerini oluşturmak,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
Yasal ve diğer şartlara sürekli uymak.

Kalite Politikamız

En üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,
Tüm çalışanlarını korumak ve işletme güvenliğini sağlamak,
Uygulanabilir şartları yerine getirebilmek,
Deneyimli teknik ekibimiz ile müşterilerimize çözümler sunmak,
Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili her türlü yasal tedbirleri alarak çevreye ve insanlara zarar gelmesini, önlemeyi, kazaları ortadan kaldırmayı, çevreye zarar vermemeyi (Doğal Çevreyi En İyi Şekilde Korumak) sağlamak,
Çevre yönetim sistemimizi gelişen teknoloji ve şartlara uygun olarak gelişimini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
Çevre ilgili yasal ve diğer şartlara sürekli uymak,
Çevre ile ilgili tehlikeleri önlemek ve riskleri azaltmak için planlar oluşturarak, belirlenen hedefleri takip etmektir.

26.09.2017 REV.NO:02